Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Σάββατο, 18 Αυγούστου 2012 02:01

Σεξουαλική λειτουργία

Η σεξουαλική λειτουργία είναι η έκφραση της ανθρώπινης επιθυμίας και ικανοποίησης στην προσδοκία επιλογής ενός συντρόφου. Η ικανοποίηση και η απόλαυση αποτελεί κίνητρο αλλά και ανάγκη της ανθρώπινης ζωής και της σχέσης των συντρόφων.

 

Η ανθρώπινη σεξουαλική λειτουργία αποτελείται από 4 φάσεις:

Επιθυμία
Δεν αποτελεί απλά μια υποκειμενική αίσθηση, αλλά είναι μέρος του ενστίκτου αναπαραγωγής, με σαφές βιολογικό υπόβαθρο. Αναλύεται σε:

 • σεξουαλική ορμή (Libido), που σε μεγάλο βαθμό ελέγχεται και στα 2 φύλα από τα ανδρογόνα,
 • σεξουαλικά κίνητρα, που ενεργοποιούνται από πολλά ερεθίσματα και
 • σεξουαλικές προσδοκίες, δηλαδή τις ψυχολογικές ανάγκες που προσδοκά το άτομο να καλυφτούν.

Διέγερση

 • Σε αυτήν την πολύπλοκη φάση συνεργάζεται το νευρικό σύστημα (κεντρικό και περιφερικό),με το καρδιαγγειακό και το ενδοκρινικό σύστημα.
 • Η σεξουαλική διέγερση ενεργοποιείται κεντρικά από ψυχικά ερεθίσματα και τοπικά από άμεσους ερεθισμούςτων γεννητικών οργάνων, όπου όμως υπάρχει πάντα και η ανάγκη της ψυχικής διέγερσης.
 • Η διέγερση είναι σημαντική και για τα δύο φύλα, όμως στον άντρα είναι περισσότερο εμφανής, λόγω της στύσης που επέρχεται και που χωρίς αυτήν δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί η διείσδυση του πέους στον κόλπο.

Οργασμός

 • Υποκειμενικά ο οργασμός βιώνεται ως μια μεγάλη ευχαρίστηση, που αποδίδεται στη χαλάρωση που ακολουθεί την ένταση του σεξουαλικού ερεθισμού.
 • Στον άντρα ο οργασμός συμπίπτει με την εκσπερμάτιση. Όμως πρόκειται για διαφορετικά φαινόμενα και ενίοτε μπορεί να συμβούν και ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.
 • Για τη γυναίκα ο οργασμός αποτελεί αντικείμενο πολλών και ποικίλων ερωτημάτων, σχετικά με την ένταση, τον αριθμό, τους τρόπους παρουσίασης και με το σημείο προέλευσης. Από νευροφυσιολογικής πλευράς ο οργασμός είναι ένας και μοναδικός και συμπεριλαμβάνει περισσότερες συνιστώσες.

Αποκατάσταση

 • Μετά τον οργασμό, τα γεννητικά όργανα επανέρχονται στην κατάσταση που ήταν πριν από τη διέγερση.
 • Μετά από αυτή τη φάση, στον άντρα ακολουθεί η ανερέθιστη περίοδος, όπου νέος σεξουαλικός ερεθισμός δεν προκαλεί στύση άμεσα, ενώ η γυναίκα δεν παρουσιάζει ανερέθιστη περίοδο.
 • Έτσι η γυναίκα μπορεί να ερεθιστεί και πάλι σεξουαλικά.