Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2012 20:02

Σεξουαλική Υγεία

Η σεξουαλική υγεία δεν είναι μόνο η απουσία ασθένειας, δυσλειτουργίας ή αναπηρίας.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι μια κατάσταση σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας, σε σχέση με τη σεξουαλικότητα.

Απαιτεί μια θετική και με σεβασμό προσέγγιση προς τη σεξουαλικότητα και τις σεξουαλικές σχέσεις, καθώς και τη δυνατότητα μιας ευχάριστης και ασφαλούς σεξουαλικής εμπειρίας, χωρίς εξαναγκασμό, διακρίσεις, βία.

 

Η σεξουαλική υγεία είναι σημαντική για την ευεξία κάθε ατόμου και η σεξουαλική απόλαυση αυξάνει την ποιότητα της ζωής σε οποιαδήποτε ηλικία, τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε ειδικούς πληθυσμούς, συμβάλλοντας έτσι άμεσα στην ψυχική υγεία.

Τα θέματα σεξουαλικής υγείας, και ιδιαίτερα οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες αποτελούν τελευταία σημείο αυξανόμενου ενδιαφέροντος τόσο των Διεθνών Υπηρεσιών Υγείας όσο και του κοινού, διότι διαφαίνεται πως συνιστούν σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα. Για τον λόγο αυτό έχουν χαρακτηρισθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) ως μέγιστο πρόβλημα υγείας (major health concern).

 

Η αποκατάσταση της σεξουαλικής λειτουργίας μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και πολλών ατόμων με μείζονες ψυχιατρικές ή σωματικές διαταραχές. Επίσης, οι ψυχίατροι συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι πολλοί ψυχολογικοί, αλλά και φαρμακολογικοί παράγοντες προκαλούν σεξουαλική δυσλειτουργία και ότι η

παρενέργεια αυτή μπορεί να είναι μια σιωπηρή αιτία μη συμμόρφωσης στη θεραπεία.

Η ελαττωμένη σεξουαλική λειτουργικότητα θεωρείται πως επηρεάζει αρνητικά την πρόγνωση της νόσου, καθώς και την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών.

 

Επιπλέον, η διάγνωση ενός σεξουαλικού προβλήματος μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό και στην πρωτογενή πρόληψη άλλων σοβαρών παθήσεων, π.χ. καρδιαγγειακών προβλημάτων.

Περίπου 1 στους 4 άνδρες ηλικίας 40 έως 69 ετών, με στυτική δυσλειτουργία, θα παρουσιάσουν καρδιαγγειακά προβλήματα σε διάστημα 12 χρόνων!