Τηλ.: +302107247010  Φαξ: +302107247015 E-mail: info@sexologia.gr Διεύθυνση: Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασ. Σοφίας

Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2012 13:38

Αναρτημένες Ανακοινώσεις σε ελληνόγλωσσα συνέδρια

Γράφτηκε από τον
 • «ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» (P 59)

ΑΚ Παπακωνσταντίνου1, Κ Νικολάου1, Π Παζαρλής3, Α Μάρας3, Ι Μακρής1, Ε Λιά1, Σ Μπάρας1,

Ε Καλμαντή1, Χ Τσόπελας4, Σ Τεπερίδης1

1 1ο Ψυχιατρικό Τμήμα Εισαγωγών, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής - «Δαφνί», 2 Ιδιώτης - Θεσσαλονίκη, 3 Παθολογικό Τμήμα,

Νομαρχιακό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Παμμακάριστος», 4 Τμήμα Μέσης Νοσηλείας, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής - «Δαφνί»

3ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στην ΠΦΥ, 2-5 Ιουνίου 2011, Κυλλήνη Ηλείας, Ελλάδα

 

 • «ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ» (P 60)

Κ Νικολάου1, ΑΚ Παπακωνσταντίνου1, Α Μάρας2, Χ Τσόπελας3, Π Παζαρλής4, Ε Καλμαντή1, Σ       Κλείσας1, Ι Μακρής1, Ε Μπάκα1, Δ Κόντης1

1 1ο Ψυχιατρικό Τμήμα Εισαγωγών, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής - «Δαφνί», 2 Παθολογικό Τμήμα, Νομαρχιακό Νοσοκομείο

Αθηνών «Η Παμμακάριστος», 3 Τμήμα Μέσης Νοσηλείας, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής - «Δαφνί», 4 Ιδιώτης - Θεσσαλονίκη,

3ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στην ΠΦΥ, 2-5 Ιουνίου 2011, Κυλλήνη Ηλείας, Ελλάδα

 

 • «ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» (P 61)

ΑΚ Παπακωνσταντίνου1, Κ Νικολάου1, Χ Τσόπελας2, Α Μάρας3, Σ Κλείσας1, Σ Μπάρας1, Ε Λιά1, Δ Κόντης1, Ε Μπάκα1, Σ Τεπερίδης1

1 1ο Ψυχιατρικό Τμήμα Εισαγωγών, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής - «Δαφνί», 2 Τμήμα Μέσης Νοσηλείας, Ψυχιατρικό                Νοσοκομείο Αττικής - «Δαφνί», 3 Παθολογικό Τμήμα, Νομαρχιακό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Παμμακάριστος»,

3ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στην ΠΦΥ, 2-5 Ιουνίου 2011, Κυλλήνη Ηλείας, Ελλάδα

 

 • «Μη αμιγώς ψυχιατρικά περιστατικά και οργανικά ψυχοσύνδρομα που νοσηλεύονται στο ΨΝΑ-“Δαφνί”. Καταγραφή στοιχείων σε τμήματα εισαγωγών» (ΑΑ 211)

Καλμαντή E, Νικολάου K, Λιά E, Παπακωνσταντίνου A, Τεπερίδης Σ, Καρούζος Χ

1ο Ψυχιατρικό Τμήμα Επειγόντων, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής-“Δαφνί”

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα Ελλάδα

 

 • «Ισόβια παραμονή στη φυλακή και αυτοκτονία» (ΑΑ 185)

Τσόπελας Χ1, Δημητρακά Μ1, Καρδαράς Κ1, Ντούνας Π1, Παπακωνσταντίνου ΑΚ 1, Πέτσας Δ1, Σιούτη Ε1, Τουλούμης Χ1, Δουζένης Α2

1 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Αθήνα

2 2η Ψυχιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γενικό Νοσοκομείο «Αττικό», Αθήνα

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα Ελλάδα

 

 • «Μέθοδοι διακοπής του καπνίσματος σε ψυχιατρικές κλινικές» (ΑΑ 184)

Τσόπελας Χ1, Καρδαράς Κ1, Ντούνας Π1, Δημητρακά Μ1, Πέτσας Δ1, Παπακωνσταντίνου ΑΚ 1, Σιούτη Ε1, Τουλούμης Χ1, Δουζένης Α2

1 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Αθήνα

2 2η Ψυχιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γενικό Νοσοκομείο «Αττικό», Αθήνα

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα Ελλάδα

 

 • «Θέματα αναγκαστικής νοσηλείας από την πλευρά του ψυχιάτρου των ΤΕΠ» (ΑΑ 183)

Τσόπελας Χ1, Δημητρακά Μ1, Καρδαράς Κ1, Ντούνας Π1, Παπακωνσταντίνου ΑΚ 1, Πέτσας Δ1, Σιούτη Ε1, Τουλούμης Χ1, Δουζένης Α2

1 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Αθήνα

2 2η Ψυχιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γενικό Νοσοκομείο «Αττικό», Αθήνα

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα Ελλάδα

 

 • «Η υποκειμενική αντίληψη της γνωστικής λειτουργίας στη σχιζοφρένεια» (ΑΑ 071)

Κόντης Δ1,2, Μακρής Ι1, Θεοχάρη Ε1,2, Κλείσας Σ1, Καλογεράκου Σ2, Ανδρεοπούλου Α1, Βασιλούλη Σ1 , Παπακωνσταντίνου ΑΚ 1, Πέτσας Δ1, Καρούζος Χ1, Τσάλτα Ε2

1ο Ψυχιατρικό Τμήμα, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

2 Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, Α' Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα Ελλάδα

 

 • «Διερεύνηση της διπολικότητας σε ψυχικά πάσχοντες ασθενείς με τη χρήση ερωτηματολογίων» (ΑΑ 066)

Κωνσταντινίδου Δ1,Τσόπελας Χ1, Ντούνας Π1, Δημητρακά Μ1, Παπακωνσταντίνου ΑΚ 1, Σιούτη Ε1, Τουλούμης Χ1, Δουζένης Α2

1 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Αθήνα

2 2η Ψυχιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γενικό Νοσοκομείο «Αττικό», Αθήνα

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα Ελλάδα

 

 • «2010, αρχή οικονομικής κρίσης: ποιότητα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ασθενείς χωρίς ασφαλιστική κάλυψη που νοσηλεύονται στα τμήματα εισαγωγών του ΨΝΑ-“Δαφνί”» (ΑΑ 060)

Νικολάου K, Καλμαντή E, Λιά E, Παπακωνσταντίνου A, Μπάρας Σ, Τεπερίδης Σ, Καρούζος Χ

1ο Ψυχιατρικό Τμήμα Επειγόντων, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής-“Δαφνί”

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα Ελλάδα

 

 • «Γυναίκες δράστες σεξουαλικής κακοποίησης» (ΑΑ 047)

Τσόπελας Χ1, Τσέτσου Δ1, Δημητρακά Μ1, Καρδαράς Κ1, Ντούνας Π1, Καραχάλιου Ε1, Παπακωνσταντίνου ΑΚ 1, Σιούτη Ε1, Τουλούμης Χ1, Δουζένης Α2

1 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Αθήνα

2 2η Ψυχιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γενικό Νοσοκομείο «Αττικό», Αθήνα

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα Ελλάδα

 

 • «Επιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων από γυναίκες παραβάτες» (ΑΑ 047)

Τσόπελας Χ1, Τσέτσου Δ1, Δημητρακά Μ1, Καρδαράς Κ1, Ντούνας Π1, Παπακωνσταντίνου ΑΚ 1, Σιούτη Ε1, Τουλούμης Χ1, Δουζένης Α2

1 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Αθήνα

2 2η Ψυχιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γενικό Νοσοκομείο «Αττικό», Αθήνα

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα Ελλάδα

 

 • «Αλλαγές στη νευροβιολογία του εγκεφάλου, λόγω ψυχολογικού τραύματος» (ΑΑ 024)

Τσόπελας Χ1, Δημητρακά Μ1, Καρδαράς Κ1, Ντούνας Π1, Παπακωνσταντίνου ΑΚ 1, Πέτσας Δ1, Σιούτη Ε1, Τουλούμης Χ1, Δουζένης Α2

1 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Αθήνα

2 2η Ψυχιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γενικό Νοσοκομείο «Αττικό», Αθήνα

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα Ελλάδα

 

 • «Η επίδραση του μορφωτικού επιπέδου των γυναικών στην επιλογή ενός ή περισσοτέρων σεξουαλικών συντρόφων» (ΑΑ 294)

Παζαρλής Π, Παπακωνσταντίνου ΑΚ, Κατσιγιαννόπουλος Κ, Μπολίμου Σ, Παπαζήσης Γ, Καλαντίδου Π

Panhellenic Association for Continual Medical Research (PACMeR)

20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 14-18 Μαΐου 2008, Χερσόνησος, Κρήτη

 

 • «Οξύ νευρολογικό έλλειμμα ως πρώτη εκδήλωση κολλαγονικής νόσου. Παρουσίαση 2 περιπτώσεων»

(ΑΑ 052)

Φάκας Ν1, Πατρίκος Δ2, Παπακωνσταντίνου Α1, Παππάς Δ1, Στουραΐτης Γ1, Μπαϊρακτάρης Χ1, Γουρτζελίδης Π1

1 Νευρολογική Κλινική 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

2 Ρευματολογική Κλινική 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, 1-4 Μαΐου 2008, Γεωργιούπολη Χανίων, Κρήτη

 

Διαβάστηκε 3848 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Αναρτημένες Ανακοινώσεις σε ξενόγλωσσα συνέδρια
Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασ. Σοφίας
115 28 Αθήνα Μέγαρο μουσικής
Τηλ: 2107247010
Φαξ: 2107247015
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Για πληροφορίες σχετικές με την ψυχική υγεία, τις ψυχικές διαταραχές σε ενήλικες και στην προχωρημένη ηλικία,τα πρόδρομα συμπτώματα, καθώς και για τις ανεπιθύμητες ενέργειες και αλληλεπιδράσεις των ψυχοφαρμάκων με άλλα φάρμακα, επισκεφτείτε το:

www.psychiatriki.gr

Αναζήτηση

© 2017 Sexolgia.gr. Designed By TA