Τηλ.: +302107247010  Φαξ: +302107247015 E-mail: info@sexologia.gr Διεύθυνση: Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασ. Σοφίας

Super User

Super User

 • «ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» (P 59)

ΑΚ Παπακωνσταντίνου1, Κ Νικολάου1, Π Παζαρλής3, Α Μάρας3, Ι Μακρής1, Ε Λιά1, Σ Μπάρας1,

Ε Καλμαντή1, Χ Τσόπελας4, Σ Τεπερίδης1

1 1ο Ψυχιατρικό Τμήμα Εισαγωγών, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής - «Δαφνί», 2 Ιδιώτης - Θεσσαλονίκη, 3 Παθολογικό Τμήμα,

Νομαρχιακό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Παμμακάριστος», 4 Τμήμα Μέσης Νοσηλείας, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής - «Δαφνί»

3ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στην ΠΦΥ, 2-5 Ιουνίου 2011, Κυλλήνη Ηλείας, Ελλάδα

 

 • «ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ» (P 60)

Κ Νικολάου1, ΑΚ Παπακωνσταντίνου1, Α Μάρας2, Χ Τσόπελας3, Π Παζαρλής4, Ε Καλμαντή1, Σ       Κλείσας1, Ι Μακρής1, Ε Μπάκα1, Δ Κόντης1

1 1ο Ψυχιατρικό Τμήμα Εισαγωγών, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής - «Δαφνί», 2 Παθολογικό Τμήμα, Νομαρχιακό Νοσοκομείο

Αθηνών «Η Παμμακάριστος», 3 Τμήμα Μέσης Νοσηλείας, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής - «Δαφνί», 4 Ιδιώτης - Θεσσαλονίκη,

3ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στην ΠΦΥ, 2-5 Ιουνίου 2011, Κυλλήνη Ηλείας, Ελλάδα

 

 • «ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» (P 61)

ΑΚ Παπακωνσταντίνου1, Κ Νικολάου1, Χ Τσόπελας2, Α Μάρας3, Σ Κλείσας1, Σ Μπάρας1, Ε Λιά1, Δ Κόντης1, Ε Μπάκα1, Σ Τεπερίδης1

1 1ο Ψυχιατρικό Τμήμα Εισαγωγών, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής - «Δαφνί», 2 Τμήμα Μέσης Νοσηλείας, Ψυχιατρικό                Νοσοκομείο Αττικής - «Δαφνί», 3 Παθολογικό Τμήμα, Νομαρχιακό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Παμμακάριστος»,

3ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στην ΠΦΥ, 2-5 Ιουνίου 2011, Κυλλήνη Ηλείας, Ελλάδα

 

 • «Μη αμιγώς ψυχιατρικά περιστατικά και οργανικά ψυχοσύνδρομα που νοσηλεύονται στο ΨΝΑ-“Δαφνί”. Καταγραφή στοιχείων σε τμήματα εισαγωγών» (ΑΑ 211)

Καλμαντή E, Νικολάου K, Λιά E, Παπακωνσταντίνου A, Τεπερίδης Σ, Καρούζος Χ

1ο Ψυχιατρικό Τμήμα Επειγόντων, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής-“Δαφνί”

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα Ελλάδα

 

 • «Ισόβια παραμονή στη φυλακή και αυτοκτονία» (ΑΑ 185)

Τσόπελας Χ1, Δημητρακά Μ1, Καρδαράς Κ1, Ντούνας Π1, Παπακωνσταντίνου ΑΚ 1, Πέτσας Δ1, Σιούτη Ε1, Τουλούμης Χ1, Δουζένης Α2

1 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Αθήνα

2 2η Ψυχιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γενικό Νοσοκομείο «Αττικό», Αθήνα

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα Ελλάδα

 

 • «Μέθοδοι διακοπής του καπνίσματος σε ψυχιατρικές κλινικές» (ΑΑ 184)

Τσόπελας Χ1, Καρδαράς Κ1, Ντούνας Π1, Δημητρακά Μ1, Πέτσας Δ1, Παπακωνσταντίνου ΑΚ 1, Σιούτη Ε1, Τουλούμης Χ1, Δουζένης Α2

1 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Αθήνα

2 2η Ψυχιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γενικό Νοσοκομείο «Αττικό», Αθήνα

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα Ελλάδα

 

 • «Θέματα αναγκαστικής νοσηλείας από την πλευρά του ψυχιάτρου των ΤΕΠ» (ΑΑ 183)

Τσόπελας Χ1, Δημητρακά Μ1, Καρδαράς Κ1, Ντούνας Π1, Παπακωνσταντίνου ΑΚ 1, Πέτσας Δ1, Σιούτη Ε1, Τουλούμης Χ1, Δουζένης Α2

1 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Αθήνα

2 2η Ψυχιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γενικό Νοσοκομείο «Αττικό», Αθήνα

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα Ελλάδα

 

 • «Η υποκειμενική αντίληψη της γνωστικής λειτουργίας στη σχιζοφρένεια» (ΑΑ 071)

Κόντης Δ1,2, Μακρής Ι1, Θεοχάρη Ε1,2, Κλείσας Σ1, Καλογεράκου Σ2, Ανδρεοπούλου Α1, Βασιλούλη Σ1 , Παπακωνσταντίνου ΑΚ 1, Πέτσας Δ1, Καρούζος Χ1, Τσάλτα Ε2

1ο Ψυχιατρικό Τμήμα, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

2 Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, Α' Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα Ελλάδα

 

 • «Διερεύνηση της διπολικότητας σε ψυχικά πάσχοντες ασθενείς με τη χρήση ερωτηματολογίων» (ΑΑ 066)

Κωνσταντινίδου Δ1,Τσόπελας Χ1, Ντούνας Π1, Δημητρακά Μ1, Παπακωνσταντίνου ΑΚ 1, Σιούτη Ε1, Τουλούμης Χ1, Δουζένης Α2

1 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Αθήνα

2 2η Ψυχιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γενικό Νοσοκομείο «Αττικό», Αθήνα

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα Ελλάδα

 

 • «2010, αρχή οικονομικής κρίσης: ποιότητα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ασθενείς χωρίς ασφαλιστική κάλυψη που νοσηλεύονται στα τμήματα εισαγωγών του ΨΝΑ-“Δαφνί”» (ΑΑ 060)

Νικολάου K, Καλμαντή E, Λιά E, Παπακωνσταντίνου A, Μπάρας Σ, Τεπερίδης Σ, Καρούζος Χ

1ο Ψυχιατρικό Τμήμα Επειγόντων, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής-“Δαφνί”

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα Ελλάδα

 

 • «Γυναίκες δράστες σεξουαλικής κακοποίησης» (ΑΑ 047)

Τσόπελας Χ1, Τσέτσου Δ1, Δημητρακά Μ1, Καρδαράς Κ1, Ντούνας Π1, Καραχάλιου Ε1, Παπακωνσταντίνου ΑΚ 1, Σιούτη Ε1, Τουλούμης Χ1, Δουζένης Α2

1 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Αθήνα

2 2η Ψυχιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γενικό Νοσοκομείο «Αττικό», Αθήνα

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα Ελλάδα

 

 • «Επιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων από γυναίκες παραβάτες» (ΑΑ 047)

Τσόπελας Χ1, Τσέτσου Δ1, Δημητρακά Μ1, Καρδαράς Κ1, Ντούνας Π1, Παπακωνσταντίνου ΑΚ 1, Σιούτη Ε1, Τουλούμης Χ1, Δουζένης Α2

1 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Αθήνα

2 2η Ψυχιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γενικό Νοσοκομείο «Αττικό», Αθήνα

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα Ελλάδα

 

 • «Αλλαγές στη νευροβιολογία του εγκεφάλου, λόγω ψυχολογικού τραύματος» (ΑΑ 024)

Τσόπελας Χ1, Δημητρακά Μ1, Καρδαράς Κ1, Ντούνας Π1, Παπακωνσταντίνου ΑΚ 1, Πέτσας Δ1, Σιούτη Ε1, Τουλούμης Χ1, Δουζένης Α2

1 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Αθήνα

2 2η Ψυχιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γενικό Νοσοκομείο «Αττικό», Αθήνα

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα Ελλάδα

 

 • «Η επίδραση του μορφωτικού επιπέδου των γυναικών στην επιλογή ενός ή περισσοτέρων σεξουαλικών συντρόφων» (ΑΑ 294)

Παζαρλής Π, Παπακωνσταντίνου ΑΚ, Κατσιγιαννόπουλος Κ, Μπολίμου Σ, Παπαζήσης Γ, Καλαντίδου Π

Panhellenic Association for Continual Medical Research (PACMeR)

20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 14-18 Μαΐου 2008, Χερσόνησος, Κρήτη

 

 • «Οξύ νευρολογικό έλλειμμα ως πρώτη εκδήλωση κολλαγονικής νόσου. Παρουσίαση 2 περιπτώσεων»

(ΑΑ 052)

Φάκας Ν1, Πατρίκος Δ2, Παπακωνσταντίνου Α1, Παππάς Δ1, Στουραΐτης Γ1, Μπαϊρακτάρης Χ1, Γουρτζελίδης Π1

1 Νευρολογική Κλινική 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

2 Ρευματολογική Κλινική 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, 1-4 Μαΐου 2008, Γεωργιούπολη Χανίων, Κρήτη

 

 • «Two case reports of mental patients with religious delusions and homosexual backround» (P089)

Yannis Makris1, Kalliopi Nikolaou1, Dimitrios Apatangelos2, Anastasios Papakonstantinou1, StavrosTeperidis1

1 1st Psychiatric Department, Psychiatric Hospital of Attica, Athens, Greece

2 3rd Psychiatric Department, Psychiatric Hospital of Attica-Dafni, Athens, Greece

2nd International Congress on Neurobiology, Psychopharmacology and Treatment Guidance,

November 24th-27th, 2011, Thessaloniki Greece

 

 • «Effect of age on cognition in chronic schizophrenia» (P052)

Dimitrios Kontis1, Spyridon Kleisas1, Eirini Theochari1, Angeliki Andreopoulou1, Stamatina

Kalogerakou2, Spyridoula Vassilouli1, Yannis Makris1, Anastasios Papakonstantinou1, Eleftheria

Tsaltas2

1 1st Psychiatric Department, Psychiatric Hospital of Attica, Athens, Greece

2 Experimental Psychology Laboratory, Dept of Psychiatry, Eginition Hospital, Athens University Medical School.

2nd International Congress on Neurobiology, Psychopharmacology and Treatment Guidance,

November 24th-27th, 2011, Thessaloniki Greece

 

 • «Sexual dysfunction and the newer antidepressants medications»

Anastasios Κ. Papakonstantinou, Christos K. Tsopelas, Spyridon Kleisas

Psychiatric Hospital of Attica -“Dafni”, Athens, Greece

     10th World Congress of Biological Psychiatry, 29 May - 02 June 2011, Prague, Czech Republic

 

 • «Nicotine as therapeutic agent in Mood disorders’ treatment »

Anastasios Κ. Papakonstantinou(1), Christos K. Tsopelas(1), Petros Ntounas(1), Konstantinos Kardaras(1), Maria Dimitraka(1), Sofia Martinaki(2)

(1) Psychiatric Hospital of Attica -“Dafni”, Athens, Greece

(2) 1st Dept. of Psychiatry, National and Kapodistrian University of Athens - "Aeginition" Hospital, Athens, Greece

10th World Congress of Biological Psychiatry, 29 May - 02 June 2011, Prague, Czech Republic

 • «Moral obligation to prevent suicide in inmates incarcerated for life»

Anastasios Κ. Papakonstantinou(1), Christos K. Tsopelas(1), Petros Ntounas(1), Konstantinos Kardaras(1), Maria Dimitraka(1), Sofia Martinaki(2)

(1) Psychiatric Hospital of Attica -“Dafni”, Athens, Greece

(2) 1st Dept. of Psychiatry, National and Kapodistrian University of Athens - "Aeginition" Hospital, Athens, Greece

10th World Congress of Biological Psychiatry, 29 May - 02 June 2011, Prague, Czech Republic

 

 • «Recovery of patients with mental disorder in an era of socio economical turmoil»

Anastasios Κ. Papakonstantinou(1), Christos K. Tsopelas(1), Petros Ntounas(1), Konstantinos Kardaras(1), Maria Dimitraka(1), Sofia Martinaki(2)

(1) Psychiatric Hospital of Attica -“Dafni”, Athens, Greece

(2) 1st Dept. of Psychiatry, National and Kapodistrian University of Athens - "Aeginition" Hospital, Athens, Greece

10th World Congress of Biological Psychiatry, 29 May - 02 June 2011, Prague, Czech Republic

 

 • «Use of nicotine as augmentation agent in the treatment of smokers with mental illness »

Anastasios Κ. Papakonstantinou(1), Christos K. Tsopelas(1), Petros Ntounas(1), Konstantinos Kardaras(1), Maria Dimitraka(1), Sofia Martinaki(2)

(1) Psychiatric Hospital of Attica -“Dafni”, Athens, Greece

(2) 1st Dept. of Psychiatry, National and Kapodistrian University of Athens - "Aeginition" Hospital, Athens, Greece

10th World Congress of Biological Psychiatry, 29 May - 02 June 2011, Prague, Czech Republic

 

 

 

 • «Antipsychotic polypharmacy and excessive doses are not associated with attentional flexibility in schizophrenia»

D Kontis1, S Kleisas1, E Theochari1, S Kalogerakou2, A Andreopoulou1, S Vassilouli1, S Papakonstantinou1, Ch Karouzos1, E Tsaltas2

1 1st Psychiatric Department, Psychiatric Hospital of Attica, Athens, Greece

2 Experimental Psychology Laboratory, Dept of Psychiatry, Eginition Hospital, Athens University Medical School, Athens, Greece

23rd ECNP Congress, 28 August - 1 September 2010, Amsterdam, The Netherlands

 

 • THE CONVERGENT VALIDITY OF COGNITIVE TESTS IN SCHIZOPHRENIA (P047)

D Kontis1, S Kalogerakou2, E Theochari1, S Kleisas1, A Andreopoulou1, R Psaras1, E Baka1, A Papakonstantinou1, Ch Karouzos1, E Tsaltas2

1 1st Psychiatric Department, Psychiatric Hospital of Attica, Athens, Greece

2 Experimental Psychology Laboratory, Dept of Psychiatry, Eginition Hospital, Athens University Medical School, Athens, Greece

4th International Congress on Brain and Behaviour, 0306 December 2009, Thessaloniki Greece

 

 • THE INFLUENCE OF OBSESSIVE-COMPULSIVE SYMPTOMS ON COGNITION IN SCHIZOPHRENIA (P046)

D Kontis1, S Kleissas1, E Theochari1, A Andreopoulou1, S Kalogerakou2, R Psaras1, A Papakonstantinou1, Ch Karouzos1, E Tsaltas2

1 1st Psychiatric Department, Psychiatric Hospital of Attica, Athens, Greece

2 Experimental Psychology Laboratory, Dept of Psychiatry, Eginition Hospital, Athens University Medical School.

            4th International Congress on Brain and Behaviour, 0306 December 2009, Thessaloniki Greece

 

 • «Στελεχιαία Συνδρομή (brain stem syndrome) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Περιγραφή κλινικού περιστατικού»

[Sindrome del tronco encefalico (brain stem syndrome) in gravidanza. Descrizione di un caso clinico]

Anastasios Papakonstantinou1, George Adamopoulos1, Chrisostomos Bairactaris1, Dimitrios Trahanas2 , George Stouraitis1, Nikolaos Fakas1, Pavlos Gourtzelidis1, Saverio Costantino³

Νευρολογική Κλινική 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

2 Γυναικολογική Κλινική 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

³ Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche, Università degli Studi di Bari

83rd National Congress of the Italian Society of Gynecologists and Obstetricians (SIGO),

14-17 October 2007, Napoli Italy

 

 • «Αξιολόγηση των γνώσεων γύρω από τη σεξουαλικότητα σε ένα πληθυσμιακό δείγμα εφήβων»

[Valutazione delle conoscenze di una popolazione di adolescenti sulla sessualità]

Anastasios Papakonstantinou1 , Chrisostomos Bairactaris1

Νευρολογική Κλινική 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

83rd National Congress of the Italian Society of Gynecologists and Obstetricians (SIGO),

14-17 October 2007, Napoli Italy

 

 • «Drinking behaviours in the Hellenic Adult Male Population in Relation to Age and

Geographical Location of residence» (PP.342)

Konstantinos Katsigiannopoulos, Georgios Papazisis, Anastasios Papakonstantinou, Panagiotis Papadopoulos, Georgios Koukourakis, Maria Athanasiadou, Aliki Ioakimidou, Anastasia Mastrogianni, Pandelis Pazarlis

Panhellenic Association for Continual Medical Research (PACMeR) Section of Public-Health, Multicentric, Greece

      International Congress 2006, ¨Psychiatry: Uniqueness and Universality¨,

World Psychiatric Association, 12-16 July 2006, Istanbul Turkey

 

 • «Current Rate of Alcohol Consumption among Hellenic Adult Population in Relation to Age,

Gender and Family-Background» (Poster No 28)

Pandelis Pazarlis1, Konstantinos Katsigiannopoulos1, Ivan Cortinovis2, Panagiota Kalandidou1, Anastasios Papakonstantinou1, Varvara Sidiropoulou1, Christina Peponi1, Ioanna Karathanasi1, Giovanni Casazza2 and Davide Mauri1

1Panhellenic Association for Continual Medical Research (PACMER) Section of Public-Health, Multicentric, Thessaloniki, Greece
2Istituto Di Statistica Medica E Biometria, Universitá Degli Studi Di Milano, Italy

      2nd International Congress on Brain and Behaviour, 17–20 November 2005, Thessaloniki Greece

 

Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2012 13:37

Προφορικές Ανακοινώσεις

 • «Η υποκειμενική αντίληψη της γνωστικής λειτουργίας στη σχιζοφρένεια»

Κόντης Δ1,2, Θεοχάρη Ε1,2, Κλείσας Σ1, Καλογεράκου Σ2, Ανδρεοπούλου Α1, Μακρής Ι1, Παπακωνσταντίνου ΑΚ 1, Οικονόμου Α1, Καρούζος Χ1, Τσάλτα Ε2 (ΠΑ 067)

1 1ο Ψυχιατρικό Τμήμα, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

2 Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, Α' Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα Ελλάδα

 

 • «Sexual dysfunction in chronic schizophrenia: focus on Vardenafil»

C. Mitsonis (1), AK. Papakonstantinou (1), N. Dimopoulos (2) and MN. Katsanou (1)

(1) Psychiatric Hospital of Attica “Dafni” - Athens, Greece

(2) “Dromokaitio” Psychiatric Hospital - Athens, Greece

Fourth Dual Congress on “Psychiatry and the Neurosciences”, 18-21 November 2010, Thessaloniki, Greece

 

 • «Κλινικές περιπτώσεις βρουκέλλωσης στο Γ.Ν. Ληξουρίου – Έλεγχος ζωοανθρωπονόσων»

Π. Σπανού1, Π. Αλεξανδροπούλου2, Β. Ανδριώτης3, Α. Παπακωνσταντίνου4, Κ. Λουκέρης6, Γ. Κουρής5

1,4Ειδικευόμενη/ος Ιατρός - Παθολογική κλινική Γ.Ν. Ληξουρίου, 2Ειδικός Παθολόγος – Α΄ Επιμελητής - Παθολογική κλινική Γ.Ν. Ληξουρίου, 3Βιοπαθολόγος – Β΄ Επιμελητής Γ.Ν. Ληξουρίου, 5Δ/ντής Παθολογικής κλινικής Γ.Ν. Ληξουρίου, 6Καρδιολόγος

10ο Υγειονομικό Συμπόσιο, 2-4 Σεπτεμβρίου 2005, Ληξούρι Κεφαλληνίας

Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2012 13:36

Πτυχιακές εργασίες

 1. «Μελέτη της εποχικότητας σε έναν πληθυσμό προσβεβλημένο από διαταραχές της διάθεσης σε κατάσταση νορμοθυμίας»

Πανεπιστήμιο VITA-SALUTE SAN RAFFAELE Μιλάνο, Ιταλία - 2009

 

 1. «Ψυχοφάρμακα και σεξουαλική Λειτουργία»

Πανεπιστήμιο Σπουδών Μπάρι, Ιταλία - 2007

 

 1. «Σεξουαλικότητα, σεξουαλική συμπεριφορά και σεξουαλική λειτουργία σε καταστάσεις στρες:
  • Εγκυμοσύνη
  • Αθλητική Δραστηριότητα»

Πανεπιστήμιο Σπουδών Πίζα, Ιταλία - 2006

 

 1. «Ο ασθενής με παθολογικά νοσήματα, μη νεοπλαστικά, της γλώσσας: κλινική εικόνα, διάγνωση και ψυχολογικά φαινόμενα»

Πανεπιστήμιο Σπουδών Μπρέσια, Ιταλία - 2001

 

Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2012 19:34

Συγγραφικό έργο

betamedarts

 

«Κλινική Ψυχοφαρμακολογία Επίκαιρα θέματα»

επιμέλεια Κ. Σολδάτος, Δ. Δικαίος, εκδόσεις ΒΗΤΑ, 2011

 

Μέρος Β΄: «Ανεπιθύμητες ενέργειες ψυχοτρόπων φαρμάκων»

            ΑΚ Παπακωνσταντίνου «Σεξουαλική δυσλειτουργία ως ανεπιθύμητη ενέργεια ψυχοφαρμάκων»

 • «Socio-demographic status and alcohol drinking patterns among Greek healthy adults»

Pazarlis P, Mauri D, Cortinovis I, Katsigiannopoulos K, Alevizaki P, Koukourakis G, Casazza G, Kamposioras K, Chatziioannou I, Milousis A, Papakonstantinou A, Karathanasi I, Alexiou G, Proiskos A, Mitrogianni Z, Peponi C.

Panhellenic Association for Continual Medical Research, Sections of Public-Health, Athens, Greece

Cent Eur J Public Health. 2006 Dec; 14(4):160-7.   PMID: 17243494 [PubMed - indexed for MEDLINE]

 

 • «Drinking behaviours in the Hellenic Adult Male Population in Relation to Age and Geographical Location of residence»

Konstantinos Katsigiannopoulos, Georgios Papazisis, Anastasios Papakonstantinou, Panagiotis Papadopoulos, Georgios Koukourakis, Maria Athanasiadou, Aliki Ioakimidou, Anastasia Mastrogianni, Pandelis Pazarlis

Panhellenic Association for Continual Medical Research (PACMeR) Section of Public-Health, Multicentric, Greece

      Turkish Journal of Psychiatry, Volume 17 / Summer 2006 / Number 2 / Supplement 1 ISSN 1300-2163

 

 • «Current Rate of Alcohol Consumption among Hellenic Adult Population in Relation to Age, Gender and Family-Background» (Poster No 28)

Pandelis Pazarlis1, Konstantinos Katsigiannopoulos1, Ivan Cortinovis2, Panagiota Kalandidou1, Anastasios Papakonstantinou1, Varvara Sidiropoulou1, Christina Peponi1, Ioanna Karathanasi1, Giovanni Casazza2 and Davide Mauri1

1Panhellenic Association for Continual Medical Research (PACMeR) Section of Public-Health, Multicent, Thessaloniki, Greece
2Istituto Di Statistica Medica E Biometria, Universitá Degli Studi Di Milano, Italy

      Annals of General Psychiatry 2006, 5(Suppl 1):S95doi:10.1186/1744-859X-5-S1-S95, Publ: 28/02/2006

Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2012 19:32

Προφορικές Ανακοινώσεις

 • «Η υποκειμενική αντίληψη της γνωστικής λειτουργίας στη σχιζοφρένεια»

Κόντης Δ1,2, Θεοχάρη Ε1,2, Κλείσας Σ1, Καλογεράκου Σ2, Ανδρεοπούλου Α1, Μακρής Ι1, Παπακωνσταντίνου ΑΚ 1, Οικονόμου Α1, Καρούζος Χ1, Τσάλτα Ε2 (ΠΑ 067)

1 1ο Ψυχιατρικό Τμήμα, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

2 Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, Α' Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα Ελλάδα

 

 • «Sexual dysfunction in chronic schizophrenia: focus on Vardenafil»

C. Mitsonis (1), AK. Papakonstantinou (1), N. Dimopoulos (2) and MN. Katsanou (1)

(1) Psychiatric Hospital of Attica “Dafni” - Athens, Greece

(2) “Dromokaitio” Psychiatric Hospital - Athens, Greece

Fourth Dual Congress on “Psychiatry and the Neurosciences”, 18-21 November 2010, Thessaloniki, Greece

 

 • «Κλινικές περιπτώσεις βρουκέλλωσης στο Γ.Ν. Ληξουρίου – Έλεγχος ζωοανθρωπονόσων»

Π. Σπανού1, Π. Αλεξανδροπούλου2, Β. Ανδριώτης3, Α. Παπακωνσταντίνου4, Κ. Λουκέρης6, Γ. Κουρής5

1,4Ειδικευόμενη/ος Ιατρός - Παθολογική κλινική Γ.Ν. Ληξουρίου, 2Ειδικός Παθολόγος – Α΄ Επιμελητής - Παθολογική κλινική Γ.Ν. Ληξουρίου, 3Βιοπαθολόγος – Β΄ Επιμελητής Γ.Ν. Ληξουρίου, 5Δ/ντής Παθολογικής κλινικής Γ.Ν. Ληξουρίου, 6Καρδιολόγος

10ο Υγειονομικό Συμπόσιο, 2-4 Σεπτεμβρίου 2005, Ληξούρι Κεφαλληνίας

Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2012 19:29

Διαλέξεις - Εισηγήσεις

 • Στρογγυλό τραπέζι «Ειδικές μορφές κατάθλιψης»

Συντονιστές:     Χ. Τουλούμης – Χ. Λεωτσάκου

Εισηγητές:        ΑΚ Παπακωνσταντίνου «Δυσθυμική Διαταραχή: Διάγνωση και θεραπεία»

                        Σ. Κλείσας                     «Εποχική διαταραχή της διάθεσης – Άτυπη κατάθλιψη»

                        Α. Οικονόμου               «Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης»

     1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας με Διεθνή συμμετοχή, 21-24 Ιουνίου 2012,

     Πύλος Μεσσηνίας, Ελλάδα

 

(Συνδιοργάνωση ΣΤ)

 • Στρογγυλό τραπέζι «Προβληματίζουσες ανεπιθύμητες ενέργειες αντιψυχωτικής αγωγής»

Συντονιστές:     Χ. Τουλούμης – Χ. Ιστίκογλου

Εισηγητές:        Χ. Τουλούμης                «Παχυσαρκία/Δυσλιπιδαιμία»

                        ΑΚ Παπακωνσταντίνου «Υπερπρολακτιναιμία»

                        Α. Οικονόμου               «Ακοκκιοκυτταραιμία»

     1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Επαγγελματιών Ψυχιάτρων Ελλάδος «Η Λογική της Σύγχρονης    Ψυχιατρικής»,17-19 Φεβρουαρίου 2012, Αθήνα, Ελλάδα

 

(Συνδιοργάνωση ΣΤ)

 • SYMPOSIUM        «DYSTHYMIC DISORDER: NEWER DATA»

Chairpersons:     Konstantinos N. Fountoulakis (Greece), Charalambos Touloumis (Greece)

Lecturers:         S Kleisas (Greece)          «Epidimiological and clinical aspects of dysthymic disorder»

                                    AK Papakonstantinou (Greece)             « Treatment of dysthymic disorder»

                                    A Ekonomou (Greece)                            «Double depression»

2nd International Congress on Neurobiology, Psychopharmacology and Treatment Guidance,

November 24th-27th, 2011, Thessaloniki Greece

 

 • Στρογγυλό τραπέζι «Ομοφυλοφιλία»

Προεδρείο:        Ν. Βαϊδάκης, Ζ. Παπαθανασίου

Εισηγητές:        Κ. Κιούλος                                «Προβλήματα ορισμού»

                                    Η. Μουρίκης                              «Επιδημιολογικά και κοινωνιολογικά στοιχεία»

                                    Α. Κ. Παπακωνσταντίνου          « Η προέλευση της ομοφυλοφιλίας»

                                    Ν. Βαϊδάκης                              «Υπάρχει ομοφυλοφιλία στα ζώα;»

1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Σεξολογίας, 25-27 Νοεμβρίου 2011, Αθήνα, Ελλάδα

            (Διοργάνωση ΣΤ)

 • Στρογγυλό τραπέζι «Η σεξουαλική συμπεριφορά του ανθρώπου: Δύσκολες πτυχές στην Ψυχιατρική»

Συντονιστές:     Ν. Βαϊδάκης – Α. Δουζένης

Εισηγητές:        ΑΚ Παπακωνσταντίνου «Ομοφυλοφιλία: βιολογικές ερμηνείες»

                        Ο. Γιωτάκος                 «Παραφιλίες»

                        Λ. Αθανασιάδης             «Παρορμητική καταναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά»

                        Χ. Τσόπελας                  «Παραβατικότητα»

     21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα, Ελλάδα

(Συνδιοργάνωση ΣΤ)

 • Στρογγυλό τραπέζι «Δύσκολες πτυχές στη Διπολική διαταραχή»

Συντονιστές:     Χ. Τουλούμης – Ε. Σιούτη

Εισηγητές:        ΑΚ Παπακωνσταντίνου «Μικτό επεισόδιο της διπολικής διαταραχής»

                        Α. Οικονόμου               «Διπολική διαταραχή με ταχεία εναλλαγή φάσεων»

                        Σ. Κλείσας                     «Διπολική διαταραχή τύπου ΙΙ»

     21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα, Ελλάδα

 

(Συνδιοργάνωση ΣΤ)

 • Στρογγυλό τραπέζι «Νοσηλεία / φύλαξη ασθενών σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα»

Συντονιστές:     ΜΝ. Κατσάνου – Α. Δουζένης

Εισηγητές:        Χ. Τσόπελας      «Νοσηλεία ασθενών με το άρθρο 69 στο ΨΝΑ. Ιστορική αναδρομή»

                        Γ. Τζεφεράκος               «Ψυχική υγεία και έγκλημα, μία ιστορική αναδρομή»

ΑΚ Παπακωνσταντίνου «Λειτουργία ειδικών δομών στην Ευρώπη»

     21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-8 Μαΐου 2011, Αθήνα, Ελλάδα

 

 • Οι 4 εποχές της Ψυχιατρικής – Σχιζοφρένεια: «Σύγχρονη θεώρηση της αντιψυχωτικής αγωγής »

Προεδρείο:        Α. Βιδάλης – Ε. Σιούτη

«ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Παρουσίαση κλινικών περιστατικών» ΑΚ Παπακωνσταντίνου

Ημερίδα ΠΕΨΥΓΕΝ, 25-27 Φεβρουαρίου 2011, Βυτίνα, Ελλάδα

 

 • Συμπόσιο «Ανεπιθύμητες ενέργειες ψυχοτρόπων φαρμάκων: Τις θυμόμαστε όλες;»

Προεδρείο:        Χ. Τουλούμης – Ε. Σιούτη

Εισηγητές:         «Σεξουαλική δυσλειτουργία»                              ΑΚ Παπακωνσταντίνου

«Σεροτονινεργικό Σύνδρομο»                              Α Οικονόμου

«Κακόηθες Σύνδρομο από Νευροληπτικά»           Σ Κλείσας

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας, 24-25 Σεπτεμβρίου 2010, Αθήνα, Ελλάδα

 

 • Σεμινάριο Σεξουαλικής Υγείας

«HPV στην εφηβεία»                                                                             Ε. Δεληγεώρογλου

«Συνηθέστερα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα»                             Η. Σκοπελίτης

«Βασικές έννοιες Σεξουαλικότητας και Σεξουαλικών διαταραχών»           ΑΚ Παπακωνσταντίνου

ΕΕΦΙΕ, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, 19 Οκτωβρίου 2010, Αθήνα, Ελλάδα

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012 20:09

Τοποθεσία Ιατρείου

{gmapfp id="1" catid="1" zmap="16" wiki="1" hmap="500" }

Κυριακή, 19 Αυγούστου 2012 17:08

Σεξουαλικός Προσανατολισμός

Ο Σεξουαλικός προσανατολισμός αποτελεί μια πτυχή των 2 φύλων που προκύπτει από την προγεννητική σεξουαλική διαφοροποίηση του εγκεφάλου.

Η Σεξουαλική συμπεριφορά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς αυτή η διαδικασία της βιολογικής διαφοροποίησης προχωρά, με κεντρικούς παράγοντες τα γονίδια, τις σεξουαλικές ορμόνες και τα συστήματα του εγκεφάλου που επηρεάζονται.

Η βιολογική προοπτική για τον σεξουαλικό προσανατολισμό έρχεται ίσως σε αντίθεση με τις άλλες πεποιθήσεις, οι οποίες παρέμειναν σιωπηλές σχετικά με την προέλευση της ετεροφυλοφιλίας, ενώ αποδίδουν την ομοφυλοφιλία στη δυναμική της οικογένειας, στην εκπαίδευση, στην πρόωρη σεξουαλική εμπειρία, ή στην ελεύθερη επιλογή. Χωρίς, φυσικά, να μπορεί να αποκλειστεί όλα αυτά να παίζουν ρόλο.

 

Παρά τις διαφορετικές και αντικρουόμενες ερμηνείες για τους μηχανισμούς που οδηγούν στον ομοφυλοφιλικό προσανατολισμό, σήμερα,  η απόλυτη επιστημονική βεβαιότητα είναι ότι  η ομοφυλοφιλία δεν αποτελεί ασθένεια.

 

Ίσως, αυτή η βεβαιότητα να φαντάζει κοινότοπη, όμως, εκτός του ότι επιτεύχθηκε με μεγάλες προσπάθειες, προάγει ένα σημαντικό συμπερασμό: 

αφού η ομοφυλοφιλία δεν είναι ασθένεια, δε μπορεί και δε χρειάζεται να θεραπευτεί.

Η δεοντολογική απαγόρευση στη θεραπεία δεν πρέπει να ληφθεί όμως ως φρένο στην επιστημονική έρευνα των μηχανισμών που ελέγχουν το σεξουαλικό προσανατολισμό των ανθρώπων.

Η μελέτη της επιστημονικής αλήθειας μπορεί να αποβάλει απεχθείς καταδιώξεις καθώς και προκαταλήψεις.

 

«Όλες οι ανθρώπινες συμπεριφορές έχουν αίτια και λόγους,  ανεξάρτητα από το αν η συμπεριφορά καθορίζεται ως φυσιολογική ή όχι.

Η ομοφυλοφιλία γίνεται καλύτερα αντιληπτή ως ένα  τελικό κοινό μονοπάτι σεξουαλικής δραστηριότητας,  που παρουσιάζει πολλές διαφορετικές πηγές,  μερικές συγκρουόμενες, μερικές μη συγκρουόμενες  και αρκετές όπου μονάχα υποθέσεις είναι δυνατές»

Βαϊδάκης Ν. Η Σεξουαλική Συμπεριφορά του Ανθρώπου. Κεφ. 5ο, σελ.177. Εκδ. ΒΗΤΑ, 2005

 

Η ανάπτυξη της σεξουαλικής ταυτότητας:  από την παιδική ηλικία και την εφηβεία έως την ενήλικη ζωή

 

Ο συνδυασμός των χρωμοσωμάτων δεν είναι αρκετός, από μόνος του, για να προσδιορίσει τη σεξουαλική συμπεριφορά ενός ατόμου ως αντρική ή ως γυναικεία.

Για να καταστεί δυνατή η προσέγγιση αυτού του θέματος επινοήθηκαν πολλά χρόνια πριν η έννοια της ταυτότητας και του ρόλου του φύλου.

 

Με τον όρο «ταυτότητα φύλου» εννοούμε το να αισθάνεται κανείς ως άνδρας ή ως γυναίκα και με τον όρο «ρόλος του φύλου» εννοούμε πώς αυτό εκφράζεται προς τα έξω, προς τους άλλους.

Από την παιδική ταυτότητα του φύλου μεσολαβεί μια λανθάνουσα περίοδος μέχρι την εφηβεία, που αποτελεί το μεγάλο σταθμό της σεξουαλικότητας.

Συνεπώς η νεανική ταυτότητα φύλου, η εφηβική σεξουαλικότητα και η εφηβική μορφολογία του σώματος συμβάλλουν, κάτω από συνεχείς περιβαλλοντικές επιδράσεις, ώστε να φθάσει κανείς στην τελική έκφραση της ταυτότητας και του ρόλου του φύλου.

Φαίνεται ότι η ανάπτυξη της σεξουαλικής ταυτότητας είναι πολυπαραγοντική και διαχρονική, αρχίζει από την ενδομήτρια ζωή και συνεχίζεται μετά τη γέννηση, όπως γίνεται και με την ανάπτυξη του σώματος μας.

Από τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, η κοινωνική μάθηση παίζει σημαντικό ρόλο στην εδραίωση και ενίσχυση μιας συμπεριφοράς που καθορίζεται από βιολογικούς παράγοντες.

 

Πολλές είναι οι θεωρίες που έχουν προσπαθήσει, από πάρα πολλά χρόνια, να μελετήσουν το σεξουαλικό προσανατολισμό και να εξηγήσουν τη σεξουαλική συμπεριφορά.

Έτσι υπάρχουν μη βιολογικές θεωρίες, όπως οι ψυχαναλυτικές, οι θεωρίες της συμπεριφοράς και της κοινωνικής προσαρμογής, αυτή των πρώιμων σεξουαλικών εμπειριών, οι θεωρίες της κοινωνικής μάθησης (κοινωνικός κονστρουξιονισμός).

Ανάμεσα στις βιολογικές ερμηνείες ξεχωρίζουν η γονιδιακή υπόθεση, οι ορμονικοί παράγοντες, μελέτες σχετικές με την ανατομία του σώματος, την ανατομία του εγκεφάλου και διαφόρων λειτουργιών του εγκεφάλου.

Τέλος, υπάρχουν γνωσιακές μελέτες που στηρίζονται σε διάφορες θεωρίες (ανοσοβιολογική θεωρία κ.ά.). 

 

Σίγουρο είναι πως όλες αυτές οι θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί μέσα από πολλές μελέτες, συμβάλλουν στη διερεύνηση των μηχανισμών που ελέγχουν τη σεξουαλική συμπεριφορά των ανθρώπων και, ταυτόχρονα, στην κατανόηση της ανάπτυξης της σεξουαλικής ταυτότητας και του ρόλου του φύλου, τα οποία αποτελούν κεντρικό κομμάτι της προσωπικότητας του ατόμου.

Σελίδα 1 από 2
Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασ. Σοφίας
115 28 Αθήνα Μέγαρο μουσικής
Τηλ: 2107247010
Φαξ: 2107247015
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Για πληροφορίες σχετικές με την ψυχική υγεία, τις ψυχικές διαταραχές σε ενήλικες και στην προχωρημένη ηλικία,τα πρόδρομα συμπτώματα, καθώς και για τις ανεπιθύμητες ενέργειες και αλληλεπιδράσεις των ψυχοφαρμάκων με άλλα φάρμακα, επισκεφτείτε το:

www.psychiatriki.gr

Αναζήτηση

© 2017 Sexolgia.gr. Designed By TA